Polityka Cookie

Zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookie

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Strony internetowej.


Definicje


 • Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.hega.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – firma HEGA S.C. ARKADIUSZ I PIOTR GAWŁOWSCY prowadząca działalność pod adresem: ul. Łucji 21a, Łódź 91-491, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7261021714, o nadanym numerze REGON: 471170409, prowadząca Stronę internetową oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza Stronę internetową za pośrednictwem internetu
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

Rodzaje Cookies


 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez skrypt umieszczony na Stronie internetowej
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę internetową lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia

Bezpieczeństwo


 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Strony internetowej Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie


Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Strony internetowej

Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Stronę internetową i Serwisy zewnętrzne


 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Strony internetowej

Zmiany w Polityce Cookie


 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie